تعداد مقالات: 166
2. الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

محمدصابر اسدی؛ محمد صادق نصراللهی


3. کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


4. خط‌مشی‌گذاری فاوا در ایران (1386- 1381)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-35

حسام الدین آشنا؛ محمد رضا برزویی


5. رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-34

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


6. هنر از دیدگاه رهبری

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-40

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه


7. اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-24

مسعود کوثری


8. بازی‌های رایانه‌ای و آموزش دینی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-37

مرتضی آخوندی


9. همبستگی فرهنگی، هویت و امت اسلامی

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-27

هادی اسماعیلی


12. تحلیل سیاست‌گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-42

حسام الدین آشنا؛ حسین مهربانی فر


14. پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی گرایش به دین

دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-26


16. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-33

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


17. مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-52

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


18. سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-37

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


19. روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-35

ادریس راموز؛ احمدعلی قانع


20. علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-36

اصغر افتخاری


21. اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-44

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر


23. تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


25. تغییرهای ساختاری در آثار ادبی عاشورا از حماسه تا تراژدی و تا مصیبت

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1386، صفحه 25-46

محمدرضا جوادی یگانه